úterý 16. července 2024

Vzpomínka na dětství

Minulost mě vždy tríznila
Zármutkem a zlostí plnila
Každá slova zahroutila
Smutkem mě vždy zaplnila

Každá slza se sušila
Když z oka mi v tu chvíli výčka zaplnila
Zdrcená a pomstychtivá 
Jsem se v tu chvíli stala
Když jsem ďáblu svou duši zaprodala

Každé sousto slova tvého
Srdce mi to zatemnělo 
Já v kousku duše nenáviděla
Chlapa který tohle vše zavinil 

Každé slovo z jeho úst
Bodali mě jako nůž
Agresivní však on byl
Vždycky byl ten jediný kdo mě zbil
A teď dělá jako nic
Říkám vám to zde z plných plic

V pokoji plný temnoty
V duši plný útrapy
Ztrácím se mu z dohledu
Utíkám já to, co uběhnu

Jedná myšlenaka za druhou
Sebevraždu zahrnou
Vzpomínky bledly jako květice
Co rudý déšť padal v půlce měsíce

Teď jen stíny zůstaly
Útrapy mi nechali 
Lásku mi sebrali
A životem znechutili pondělí 29. dubna 2024

Krátka báseň

Smutek co mě trízní
Oči které plakají
Srdce mi lámají, ty tvoje slova
Proč jsi neměl odvahu, poprosit boha

Tvé srdce kamenné 
na dosmrti lituje
Že už nemiluje
Tvé oči plné zlosti
Nečakal jsi
Ptám se ,,Kdo jsi?"

Když se na tebe podívám
Srdce si prodírám
Smutek a zlost, co v sobě dusíš
Nemáš duši, nemáš dušiNečekaná zpráva

když nás to rozdělilo
srdce mě zabolelo 
temnotu mě to naplnilo
zcela mně to zmněnilo

avšak toho rána
proletěla kolem mě vrána
zprávu mi přinesla
že tě smrtka odnesla 
a ty to nevíš 
že si sama sobě říkám 
,,proč pořád o něm sníš?"
a sním již že už neležíš

na zem sedáš
do rakve černé upadáš 
Bolest už necítím 
Jsem ráda že tě zas uvidím 

i když láska je bolavá 
srdcem mi to zamává 
na žal už nemyslíš 
protože už nic necitíš


pondělí 18. března 2024

Nedávná láska

Otevři očka, otevři je pro mě
Vidím tě v hrobě
Ruce spletené na hrudi
Oči zavřené navěky

Ty, pano
Jež ležíš v naprostém klidu
Tvé tělo ukazuje k jihu
Tam kde se vše sehrálo
Tvé srdce však prohrálo 

A teď tu bezvládně ležíš
A nic neříkáš
Oči zavřené 
Růže zapleténé

Trny zabodnuté v srdci
Jež prohrálo
Teď se nad tebou klaním
Temnotu ze srdce odstraním
A dám ti ještě pusu před spáním
Než bude konec tohoto lhaní

Chci vidět naposledy tvá zářící očka
Který se na mě kdysi koukali
Lásku plně dávali
Avšak teď je konec
Jsi bledá a studená jako sníh
Naše vzpomínky jsou dávno pryč

Chtěl bych tě ještě držet v náručí
Než navždy mi odejdeš
Něž opustíš tenhle svět
Beze mě 

Chtěl bych naposledy okusit tvé rty
Než budou chladná
Než posledního slova se ujmeš
V mém srdci navěky budeš

Už odbyla půlnoc
A já na hrob skládám květice růží
Jež se ti do srdce zabodávají, jako hřebíky
Hřebíky, který nás poutají navždy spolu


pondělí 12. února 2024

Báseň- Zamotané pocity

Ptám se kapičky vody
Proč slzy mi tečou
Proč smutek nechce odejít
Proč já vlatně musím žít

Dokola se dějí věci
Už mě to vážně nebaví
Dělat to samé stále dokola

Temnota mě zcela zahubila
Mžiku mi radost vzala
Cítím se sama, opuštěná

Mou bolest nikdo nevidí
Mé oči ubrečené
Srdce zlomené
Kdyby nebyl den 
Nebylo by ani nebe

Stále přemýšlím nad životem
Který jsem promarnila tebou
Stále věřím 
Že budu jiná
A nebudu osamocená

Mé srdce
Plné touhy a temnoty
Které je tak vznešené
Mi vzalo naději

Kapičky slz
Který představují bolest
Trny květů zabodnuté v mém srdci
Stále krvácí
Nejde to zastavit
Bolí to

Nebyl bys raději rád beze mně
Já to tady nezvladám a jsem važně bez naděje
Cítím se tak sama
Opuštěná
Nemilovaná
Ale na konec si za to můžu sama
Je to tak zamotaný
Všechno se točí
Nikdo neví
Nikdo neslyší....


Báseň plná emocí

Byla chladná noc
Na nebi tančily hvězdy
A měsíc zářil
Pouhá slova
Která protínala mě každým bodem
Každá čára
Každá bolest
A všechno nakonec....skončí

Temná tma 
Je tak nádherná
Až se mi hnusí
Snad jednou krásu taky zkusím
Jenže tady nejde o tohle
Ten pocit v mém srdci
Je chladný
Krátký nikoliv dlouhodobý
Jako by láska vymizela
Jako bych nic necítil
Je to jako prázdnota

Cítím se prázdný uvnitř
Nic necítím
Mé podvědomí lhát umí
To se ví
Žádné sebevědomí žádná láska
Svět je krutý
Natož láska krutá může býti
Člověka by mohla zabíti
Svět plný bezemocí
Není život
Není nic....

Když podívám se na sebe
Ptám se...
Je tohle sen?
Je to život který mi dali
Bylo to za trest?
Nebo snad náhoda?
Zničený jsem
Jen pouhá a pouhá samotná voda....

Ten svět který ztratil krásu
Uvadl jako květina ve váze
Skončila sama
Tak jako my
Jako my všichni
Nikdo není dokonalý
Nikdo nemůže ani být
Nebyl by to život
Kdyby všechno bylo tak jak dřív


pátek 27. října 2023

Text mé písně - název: Číše plná krví

Ruku v ruce
Propojíme naše síly, abychom našli naději
Naději, která se ukrývá uvnitř temna
Kde na nás čeká nástraha
Pozvedni číši
Napijeme se vína
Pozvedni číši
Svou krví
Já ti slibuji slávu
Já ti jí přislíbil
Já svou číši pozvednu
A na tebe připíjím
Temnota nás zcela obklopila
Nenechala nic žít
Ani pouhé světlo nic nezmůže
Proti téhle tmě
Svíce položené uprostřed ničeho
a růže celé od krve
Se pyšní svou krásou
Pozvedni číši
Napijeme se vína
Pozvedni číši
Svou krví
Připijeme si na krásný úplněk
Který k nám promlouvá
O půlnoci zvony zvoní
Kolem nás se vše rozplývá
Naše temnota která nás obklopuje
Odplouvá a sní přichází zář
Pozvedni číši
Pozvedni jí svou krví
Dokuď ještě dýcháš
Budeš jen mojí
Pozvedni číši svou
Kde nadějí naplnila
Naše spása konečně přišla
Modleme se k Bohu
Pro odpuštění 
Pro nás tu už nic není