pondělí 18. března 2024

Nedávná láska

Otevři očka, otevři je pro mě
Vidím tě v hrobě
Ruce spletené na hrudi
Oči zavřené navěky

Ty, pano
Jež ležíš v naprostém klidu
Tvé tělo ukazuje k jihu
Tam kde se vše sehrálo
Tvé srdce však prohrálo 

A teď tu bezvládně ležíš
A nic neříkáš
Oči zavřené 
Růže zapleténé

Trny zabodnuté v srdci
Jež prohrálo
Teď se nad tebou klaním
Temnotu ze srdce odstraním
A dám ti ještě pusu před spáním
Než bude konec tohoto lhaní

Chci vidět naposledy tvá zářící očka
Který se na mě kdysi koukali
Lásku plně dávali
Avšak teď je konec
Jsi bledá a studená jako sníh
Naše vzpomínky jsou dávno pryč

Chtěl bych tě ještě držet v náručí
Než navždy mi odejdeš
Něž opustíš tenhle svět
Beze mě 

Chtěl bych naposledy okusit tvé rty
Než budou chladná
Než posledního slova se ujmeš
V mém srdci navěky budeš

Už odbyla půlnoc
A já na hrob skládám květice růží
Jež se ti do srdce zabodávají, jako hřebíky
Hřebíky, který nás poutají navždy spolu


1 komentář: